Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 82/14)Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika)Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)   Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 49/14)Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za radNalog za sanitetski prijevoz osigurane osobeNalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizuObavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad Potvrda o plaći (objavljeno 29.04.2014.)Potvrda o plaći (objavljeno 30.07.2014.)Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštiteUputnica Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN br. 160/13)Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državamaPotvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državamaZahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvoZahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvoObrazac - ŽalbaInterna uputnica - 10.09.2013.Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme - primarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z1Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme - sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z2 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobeNalog za provođenje zdravstvene njege u kući (verzija od 26.07.2011.) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite IZJAVA o izboru / promjeni izabranog doktora  Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)

Izjava o pravu na pristup podacima (objavljeno 24.07.2013.)Obavijest o zamjeni (objavljeno 22.10.2007.)