Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 82/14)

Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika)
Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 49/14)

Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad
Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe
Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizu
Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad
Potvrda o osnovicama osiguranja
Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (višekratni)
Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (jednokratni)
Potvrda o plaći
Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite
Uputnica

 

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN br. 160/13)

Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama Portvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državama
Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo
Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo
Obrazac - Žalba
Interna uputnica - 10.09.2013.
Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme - primarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z1
Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme - sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z2

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (verzija od 17.01.2011.)

Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (verzija od 14.07.2010.)

 

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)

Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)

Izjava o pravu na pristup podacima (objavljeno 24.07.2013.)
Obavijest o zamjeni (objavljeno 22.10.2007.)