Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 82/14) Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika) Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)   Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 49/14) Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizu Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad  Potvrda o plaći (objavljeno 29.04.2014.) Potvrda o plaći (objavljeno 30.07.2014.) Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite Uputnica   Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN br. 160/13) Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državama Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo Obrazac - Žalba Interna uputnica - 10.09.2013. Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme - primarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z1 Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme - sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z2 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (verzija od 26.07.2011.)Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije primarne zdravstvene zaštite IZJAVA o izboru /promjeni izabranog doktora Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti   Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011) Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)

Izjava o pravu na pristup podacima (objavljeno 24.07.2013.) Obavijest o zamjeni (objavljeno 22.10.2007.)