Obvezno osiguranjeDopunsko osiguranjeNajbliža zdravstvena službae-ZdravstvenoListe čekanjaProvjera statusa osiguranja Tražilica za magistralne pripravke i lijekove NCP
Tatjana Prenđa Trupec postala ravnateljicom HZZO-a
Tatjana Prenđa Trupec postala ravnateljicom HZZO-a

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske  temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju Tatjana Prenđa Trupec mag.ing.el.MBA  imenovana je na dužnost ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a  Davor Kata ...

Novi broj računa dopunskog zdravstvenog osiguranja
Novi broj računa dopunskog zdravstvenog osiguranja

Obavještavaju se svi osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi: IBAN: HR3310010051550200002 M ...

HZZO dobio certifikat ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
HZZO dobio certifikat ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) dobio je certifikat po međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. ...

Aktivacija nove police odmah nakon uplate dugovanja
Aktivacija nove police odmah nakon uplate dugovanja

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a stalno uvodi nove pogodnosti za svoje korisnike. Nakon što je aktivacijski rok police skraćen s 30 na 15 dana u studeno ...

HZZO osigurao sredstva za ugovaranje PET/CT dijagnostike, te izabrani ponuditelji za postupke MR i hiperbarične oksigenoterapije
HZZO osigurao sredstva za ugovaranje PET/CT dijagnostike, te izabrani ponuditelji za postupke MR i hiperbarične oksigenoterapije

Održana je 78. sjednica Upravnog vijeća HZZO-a na kojoj je odlučeno da HZZO osigura sredstva za ugovaranje dodatnih postupaka PET/CT dijagnostike s Poliklin ...

Pojašnjenje i razlozi slanja opomena osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Pojašnjenje i razlozi slanja opomena osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) je unazad par dana započeo sa slanjem opomena osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja kod kojih je, na ...

e-Građanima uvid u realizirane recepte
e-Građanima uvid u realizirane recepte

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je kroz sustav e-Građani učinio dostupnom novu e-uslugu Realizirani recepti, kojom se građanima daju na uvid ...

Ured za DTS započeo s radom
Ured za DTS započeo s radom

Obavještavamo sve bolničke zdravstvene ustanove, koje su naši ugovorni partneri, da je Ured za DTS (dijagnostičko-terapijske skupine) započeo s radom. Za s ...