Obvezno osiguranjeDopunsko osiguranjeZaštita zdravlja na raduNajbliža zdravstvena službaProvjera statusa osiguranja Tražilica za magistralne pripravke i lijekove ncp4_1_2_5

Zdravstvenom sustavu bolje ocjene
Zdravstvenom sustavu bolje ocjene

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je kao i prethodnih godina naručio ispitivanje javnog mnijenja o zdravstvenom sustavu i HZZO-u. Ispitivanje je napravila agencija IPSOS, a napravljeno je telefonski, na uzorku od 800 ispitanika. Važno ...

HZZO poslao obavijest osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja
HZZO poslao obavijest osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) proveo je analizu dugovanja osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja koji imaju administrativnu zabranu na mirovinu. Analiza je pokazala da veći broj osiguranika duguje jedan, dva ili tri obroka p ...

U Grožnjanu na tečaju “Mediji i zdravlje” o važnim temema u zdravstvu
U Grožnjanu na tečaju "Mediji i zdravlje" o važnim temema u zdravstvu

U Grožnjanu je od 26. do 28. lipnja održan tečaj „Mediji i zdravlje“ kao dio 22. motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja. Motovunska ljetna ško ...

Prvo obilježavanje Dana sive vrpce u Hrvatskoj 27. lipnja
Prvo obilježavanje Dana sive vrpce u Hrvatskoj 27. lipnja

Glia – Hrvatska udruga za oboljele od tumora mozga organizira prvo javno obilježavanje Dana sive vrpce u Hrvatskoj 27. lipnja 2015. u četiri grada: Zagrebu, ...

HZZO na općoj skupštini Međunarodnog udruženja uzajamnih osiguranja (AIM) u Liègeu
HZZO na općoj skupštini Međunarodnog udruženja uzajamnih osiguranja (AIM) u Liègeu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je kao član AIM – međunarodnog udruženja uzajamnih osiguranja sudjelovao na općoj skupštini u Liègeu u B ...

Sastanak direktora fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje država članica Europske Unije
Sastanak direktora fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje država članica Europske Unije

U Berlinu se jučer u organizaciji ESIP-a (European Social Insurance Platform) i njemačkog Saveza zdravstvenih fondova (GKV-Spitzenverband) održao sastanak di ...

HZZO na Međunarodnoj konferenciji MANAGEMENT & SAFETY, Stres i upravljanje psihosocijalnim rizicima
HZZO na Međunarodnoj konferenciji MANAGEMENT & SAFETY, Stres i upravljanje psihosocijalnim rizicima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) sudjelovao je putem svojih predstavnika mr. sc. Vinke Longin Peš, dipl. iur. te Dražena Kapuste, struč. spec. ...

Nakon eksplozije u Splitu ravnateljica Tatjana Prenđa Trupec obišla prostorije HZZO-a
Nakon eksplozije u Splitu ravnateljica Tatjana Prenđa Trupec obišla prostorije HZZO-a

Zgradu Regionalnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u kojoj je jučer bačena eksplozivna naprava i počinjena velika materijalna ...