Obvezno osiguranjeDopunsko osiguranjeNajbliža zdravstvena službae-ZdravstvenoListe čekanjaProvjera statusa osiguranja Tražilica za magistralne pripravke i lijekove Linija za pomoć
Podrška međunarodnih partnera za izlazak HZZO-a iz državne riznice
Podrška međunarodnih partnera za izlazak HZZO-a iz državne riznice

Ministar zdravlja prim. Siniša Varga primio je pismo Christiana Zahna, predsjednika Međunarodne organizacije društava za uzajamno osiguranje (The International Association of Mutual Benefit Societies – AIM). Sadržaj pisma prenosimo u cijelosti: ...

Izlazak HZZO-a iz državne riznice nužan je preduvjet stvaranja boljeg, odgovornijeg, pametnijeg i održivog zdravstvenog sustava za sve nas
Izlazak HZZO-a iz državne riznice nužan je preduvjet stvaranja boljeg, odgovornijeg, pametnijeg i održivog zdravstvenog sustava za sve nas

Uvod – paradoks postojećeg sustava financiranja Osnovna uloga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, prema duhu Zakona o obveznoj zdravstvenoj zaštiti, upravljanje je sredstvima koje građani prikupljaju namjenski za zdravstvo, ...

Rokovi važenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Rokovi važenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Osiguranicima, koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugo ...

HZZO sufinancira informatizaciju bolnica
HZZO sufinancira informatizaciju bolnica

Utvrđeni su iznosi sredstava za sufinanciranje troškova informatizacije bolničkih procesa u okviru projekta povezivanja bolničkih informacijskih sustava s C ...

Lakše do antidekubitalnih madraca
Lakše do antidekubitalnih madraca

Pravo na antidekubitalne madrace debljine do 10 cm od sada ostvaruju osiguranici s paraplegijom čime je spomenutim kategorijama osiguranih osoba znatno pobolj ...

Nova aplikacija za Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
Nova aplikacija za Europsku karticu zdravstvenog osiguranja

Sve informacije o korištenju Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card  (EHIC), od sada osim n ...

HZZO na okruglom stolu: Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?
HZZO na okruglom stolu: Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?

Okrugli stol pod nazivom "Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?" održan je jučer,  29. listopada 2014. u Velikoj dvorani Hrvatskog liječn ...

Udruge pacijenata podržavaju izlazak HZZO-a iz državne riznice
Udruge pacijenata podržavaju izlazak HZZO-a iz državne riznice

Predstavnici udruga pacijenata Remisija, HUCUK, HULOH Hepatos, Europa Donna i SURD danas su apelirali na sve članove Vlade da podrže izdvajanje HZZO-a iz drž ...