Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:

 

Prijava ozljede/bolesti
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept Tiskanica recepta - Osnovna lista lijekovaTiskanica recepta – Dopunska lista lijekova
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 17/15) Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika)Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 17/15) (objavljeno 20.02.2015.) Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za radNalog za sanitetski prijevoz osigurane osobeNalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizuObavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za radPotvrda o osnovicama osiguranjaPotvrda o osnovicama osiguranjaPotvrda o plaćiPotvrda o plaćiUputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštiteUputnica
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN br. 160/13) Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državamaPotvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državamaZahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvoZahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvoObrazac - ŽalbaInterna uputnica - 10.09.2013.Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme - primarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z1Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme - sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z2
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (verzija od 20.07.2015.)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (objavljeno 26.02.2015.)   IZJAVA o izboru / promjeni izabranog doktora
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011)Izjava o pravu na pristup podacima (objavljeno 24.07.2013.)Obavijest o zamjeni (objavljeno 22.10.2007.)Uputnica liječničkom povjerenstvu (objavljeno 12.02.2015.)Uputnica liječničkom povjerenstvu (objavljeno 12.02.2015.)
Tiskanice ortopedska i druga pomagala Potvrda o oblogama za ranePortvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalimaPotvrda o ortopedskim i drugim pomagalimaPotvrda o pomagalima za šećernu bolestPotvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalimaPotvrda o dentalnim pomagalima/napravama